bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut prawny

Nazwa placówki:
Przedszkole nr 8

Ustalona nazwa przedszkola ustalona jest w pełnym brzmieniu:
Przedszkole nr 8

Adres Przedszkole Nr 8
ul. Wierzbowa 8, 42-400 Zawiercie

Przedszkole nr 8 w Zawierciu jest placówką oświatową prowadzoną przez Gminę Zawiercie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:
Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Sosnowcu.

Uchwała nr VII/60/11 Rady Miejskiej z dnia 30 III 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie oraz Uchwała nr X/87/11 z dnia 1 VI 2011 r. w sprawie Zmiany Uchwały nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 III 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie.Opublikował: Mariusz Wieczorek
Publikacja dnia: 30.08.2015
Podpisał: Mariusz Wieczorek
Dokument z dnia: 30.08.2015
Dokument oglądany razy: 855